Viziunea noastră

Image

Vrem să RE:LANSĂM o Românie în care drepturile şi libertăţile individuale să fie în mod real garantate şi aparate, iar domnia legii să fie eficient asigurată.

Ce ne propunem să facem?

O ROMÂNIE DEZVOLTATĂ şi PROSPERĂ

 • Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului şi capitalului românesc prin încurajarea reală şi consecvenţă a liberei iniţiative şi asigurarea unei depline libertăţi economice;

 • Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului economic naţional.

O ROMÂNIE MODERNĂ, CU INSTITUŢII FUNCŢIONALE ŞI EFICIENTE

 • Revizuirea Constituţiei, care să clarifice atât formă de guvernământ, monarhie constituţională, republica parlamentara sau prezidenţială, cât şi diferenţierea rolului celor două camere ale Parlamentului;

 • Realizarea reformei administrativ teritoriale care să asigure descentralizarea deciziilor administrative către entităţi regionale care pot asigura o mult mai eficientă concentrare şi utilizare a resurselor existente;

 • Informatizarea şi interconectarea tuturor instituţiilor statului;

 • Introducerea unor criterii competitive de competentă şi al evaluărilor periodice pentru toţi funcţionarii de stat.

O ROMÂNIE A FAMILIEI ŞI RESPONSABILITĂŢII SOCIALE

 • Fiecare, indiferent de rolul său social poate să contribuie la binele comunităţii din care face parte;

 • Societatea românească trebuie să iasă din blazarea şi amorţeala în care au adus-o dezamăgirile şi neîmplinirile repetate din ultimii 30 de ani;

 • Fiecare cetăţean trebuie să beneficieze de oportunităţi oferite de societate.

O ROMÂNIE EDUCATĂ

 • Tineri echipaţi corespunzător vremurilor în care trăim: creativi, lideri, buni comunicatori, responsabili, bine pregătiţi;

 • Şcoli atractive;

 • Profesori motivați;

 • Familii cu rol mai pregnant în pregătirea tinerilor pentru viaţă.

O ROMÂNIE MÂNDRĂ ŞI PUTERNICĂ

 • Preţuirea şi valorificarea trecutului istoric;

 • Apărarea valorilor tradiţionale româneşti;

 • Voce puternică şi pragmatică în interiorul UE şi al NATO;

 • Consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.